Hoàng tử Chris! Hãy trả ta về Lục Nam Quốc!
Hoàng tử Chris! Hãy trả ta về Lục Nam Quốc!

Hoàng tử Chris! Hãy trả ta về Lục Nam Quốc!

My list
Công chúa Tuệ Nhi_ vị công chúa cuối cùng của triều đại Phạm Gia _ Lục Nam Quốc_ vì chống đối lại tên phản nghịch Phan Quân mà gieo mình xuống sông, mang theo " Trấn Gia Phục Quốc" Ngọc bội. Cô may mắn lạc trôi đến một đế quốc phương Tây và được hoàng tử Chris _ người giống Phan Quân như 2 giọt...
See full summary