Lưu Anh, nàng hình như còn chê ít phu quân!
Lưu Anh, nàng hình như còn chê ít phu quân!

Lưu Anh, nàng hình như còn chê ít phu quân!

My list
Hoàng Vũ Minh - Thiếu gia nhà họ Hoàng Học rộng tài cao, xuất thân nho nhã, tự bản thân điều hành thương thảo các mối làm ăn, đưa Hoàng Phủ trở thành gia tộc giàu có bậc nhất tại kinh đô.... Mỗi tội nhát gái và thích giảng đạo lý Một ngày nọ, trong một lần đi qua rừng, Vũ Minh bị nhóm đạo tặc đuổi...
See full summary