Nữ Chính Thứ 101
Nữ Chính Thứ 101

Nữ Chính Thứ 101

My list
Người khác xuyên, không làm công chúa thì bét nhất cũng phải làm tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tới lượt cô thì rơi trúng nhà nghèo ở nông thôn. Nếu thế giới này là một cuốn sách thì cô nhất định sẽ chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt. Evie Collins nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cả đời, cho tới khi bị vị hôn...
See full summary