Từ thích đến yêu (Another One)
Từ thích đến yêu (Another One)

Từ thích đến yêu (Another One)

My list
Câu chuyện tình cảm của cô nàng nghiện đồ ngọt, mê BL và anh chàng luôn phải đi theo kiểm soát lượng đường của cô bạn thân. Đã vậy lại luôn bị cô nàng lôi ra làm đối tượng để gán ghép, tưởng tượng với những anh chàng khác.