บุปผางามแห่งราชวงศ์ | Flower of dynasties
บุปผางามแห่งราชวงศ์ | Flower of dynasties

บุปผางามแห่งราชวงศ์ | Flower of dynasties

เรื่องราวเกี่ยวกับจักรพรรดินีองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์เวียดนาม ความรักในวัยเยาว์ของเธอนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านอำนาจที่ไม่เคยมีมาก่อนการสิ้นสุดและเริ่มต้นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองราชวงศ์ในประวัติศาสตร์เวียดนาม...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม