Nhặt vợ
Nhặt vợ

Nhặt vợ

รายการโปรด
Hoàng Thủy đi bar ngoài ý muốn đụng trúng đối thủ từ bé Thanh Sơn không một xu dính túi. Cậu bèn tha hắn về ổ muốn bắt người làm vợ, ai ngờ... Tên vợ này thật vô dụng! Bảo chiên cơm thì cơm đen thui, bảo rửa chén thì chén bể. Rốt cuộc thì ngươi làm được cái gì chứ??? Hắn cười: "Làm em."