ห้ามผีเข้า | No Ghosts Allowed
ห้ามผีเข้า | No Ghosts Allowed

ห้ามผีเข้า | No Ghosts Allowed

รายการโปรด
โกกิผู้เสียคุณตากะทันหัน ทำให้เขาต้องกลายมาเป็นเจ้าของโรงแรมผีสิง ซึ่งก็คือผีคุณตาตัวป่วนของเขานั่นเอง