องค์ชายไอดอล | The Lost
องค์ชายไอดอล | The Lost

องค์ชายไอดอล | The Lost

บนโลกใบนี้ มีทั้งคนชั้นสูงที่ถูกเปรียบเป็นดั่งอัญมณีล้ำค่า และมีคนธรรมดาที่ถูกมองเป็นเพียงขยะต่ำต้อย “เจิ่นดังเซิน” ที่ถึงแม้จะเกิดมาเป็นองค์ชายในราชตระกูลสูงส่ง สืบเชื้อสายโดยตรงจากพระราชา แต่ก็ต้องยอมสยบให้กับคนที่มีอำนาจเหนือกว่า เขาจึงได้แต่เก็บซ่อนพรสวรรค์ ก้มหน้าก้มตาอดทนอดกลั้น...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม