คู่หูคู่ระบาย

คู่หูคู่ระบาย

พี่สโตนและพี่ฟ่อนมาจับคู่กับน้อง ๆ เป็นคู่หูคู่ระบาย มาทำงานศิลปะสำหรับคุณหนูคุณน้อง มีกระดาษมีสีก็สนุกได้ แถมยังสามารถประยุกต์สิ่งต่าง ๆ นอบตัวเรามาเป็นเครื่องมือศิลปะ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ช้อนส้อม และหลอด จินตนาการไม่จำกัดอยู่แค่บนกระดาษ