พ็อพส์ซายน์ ไม่ทดลอง ก็ไม่รู้

พ็อพส์ซายน์ ไม่ทดลอง ก็ไม่รู้

มาเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง กับการทดลองสมองใส โดยใช้สิ่งของและอุปกรณ์ใกล้ตัว แต่ผลลัพธ์ของการทดลองเรานั้นไม่ธรรมดา ทำไข่ตกไม่แตก บังคับทิศทางของน้ำ เป่าลูกโป่งไม่ใช้ปาก และปลูกถั่วไม่ใช้ดิน เพราะนักวิทยาศาสตร์ จะก้นครัวหรือสวนหลังบ้าน เราก็ทดลองได้