Ẩn Thế Hoa Tộc
Ẩn Thế Hoa Tộc

Ẩn Thế Hoa Tộc

My list
Năm tháp Lôi Phong xây lại, người ta từng đào được một tảng đá nặng 750kg. Tương truyền tảng đá đó năm xưa dùng để đè Bạch Xà. Những truyền thuyết cổ về việc rắn biến thành người vẫn được lưu truyền khắp nơi trên thế giới dần bị quên lãng.