Chiến Binh vs Chiến Binh
Chiến Binh vs Chiến Binh

Chiến Binh vs Chiến Binh

My list
Các chiến binh ma thuật vốn sinh ra để bảo vệ thế giới, thế nhưng vì thất vọng với mặt xấu của chính thế giới đó, chiến binh ma thuật mạnh nhất - Lucia - đã biến đổi và muốn phá hủy hoàn toàn thế giới mà mình từng bảo vệ. Trận chiến đầy căng thẳng của các chiến binh ma thuật để chống lại sự diệt...
See full summary