Chiện Dũ Bảo
Chiện Dũ Bảo

Chiện Dũ Bảo

My list
Dũ - chai thẳng, đẹp chai, con đại da, học dỏi, làm dám đốc công ty. Với dòng info làm chị em nào cũng rụng chứng nhưng do tính tình cục súc, dô diên nên Dũ vẫn chưa có ngừi iu. Mụt ngày nọ, Dũ tình cờ gặp Bảo - foodboy và đã cảm nắng ẻm, dới tánh Dũ trở nên cong dòng dà quyết định trao chái tym...
See full summary