Chủ Nhân, Mau Đến Đây!
Chủ Nhân, Mau Đến Đây!

Chủ Nhân, Mau Đến Đây!

My list
Bị mang đến một thế giới khác thông qua ma trận và kẹt lại tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Rốt cuộc thì cuộc đời Yul Ki sẽ trôi về đâu đây?...
See full summary