Có một mối tình nho nhỏ
Có một mối tình nho nhỏ

Có một mối tình nho nhỏ

My list
Ngày đầu nhập học cấp 3, Linh tình cờ gặp Duy và phát sinh tình cảm, một người mà lẽ ra cô bé không nên thích...