Giành lại hào quang của nữ chính
Giành lại hào quang của nữ chính

Giành lại hào quang của nữ chính

My list
Vào một ngày nọ, Ngô An Diệp được hệ thống 1808 của cục quản lý Tinh Tế mời trói buộc, trở thành bản ứng dụng diệt virus di động, xuyên thành nữ chính đi qua nhiều vị diện tiểu thuyết để diệt sạch virus, giành lại hào quang nữ chủ và giải cứu du khách. Từ ngày đó trở đi, Ngô An Diệp cần cần cù cù...
See full summary