Hoa Đà Quận Gangnam
Hoa Đà Quận Gangnam

Hoa Đà Quận Gangnam

My list
“Để giúp thiên hạ thái bình, trước tiên phải lên được vị trí có thể trị vì thiên hạ…” Trí Hạo là một Bác sĩ Đông Y có cuộc sống bình thường, chỉ có điều anh ta hay mơ về một người tên Khúc Hạo – tự xưng đệ tử của thần y Hoa Đà, sống tại thời Tam quốc. Vốn tưởng chuyện này chỉ là những cơn mộng mị...
See full summary