Khoảng cách giữa Băng và Tuyết
Khoảng cách giữa Băng và Tuyết

Khoảng cách giữa Băng và Tuyết

My list
Mùa thu nơi Vạn Như Châu là tuyệt sắc thế gian, một cặp chủ tớ Lý Đông Quân và Cẩn Tô Án cùng nhau đi tìm thần y về chữa bệnh cho mẹ, nhưng ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế này, họ không thể chỉ nghĩ đến chính sự mà còn muốn được thưởng ngoạn thăm thú xung quanh, biết đâu lại gặp được ý trung...
See full summary