นักล่าขุมทรัพย์มหัศจรรย์ | Man of Talisman
นักล่าขุมทรัพย์มหัศจรรย์ | Man of Talisman

นักล่าขุมทรัพย์มหัศจรรย์ | Man of Talisman

My list
เด็กหนุ่มกำพร้า ผู้ใช้ชีวิตเพียงลำพัง เลี้ยงชีพโดยการรับจ้างออกตามล่าสิ่งมหัศจรรย์ วันหนึ่งได้เข้าไปพัวพันกับการปะทะกันของสององค์กรที่แย่งชิ่งของวิเศษ องค์กรหนึ่งเพื่อทำลายล้างเหล่ามนุษย์ และ อีกองค์กรเพื่อยับยั้ง เขาจึงต้องเลือกว่าจะเข้าร่วมกับฝ่ายไหน