เสียงบรรเลงสุดท้าย | Lullabye
เสียงบรรเลงสุดท้าย | Lullabye

เสียงบรรเลงสุดท้าย | Lullabye

My list
โลกมนุษย์มีหลายสิ่งมากมายที่เราไม่อาจพบเจอ ไม่ว่าจะเพราะเรามีชีวิตอยู่ยาวไม่พอที่จะได้เห็นมัน หรือเพราะว่าเราไม่มีดวงที่จะได้พบเจอกับมัน แล้วคนที่มีโอกาสพบเจอกับสิ่งเหล่านั้น เขาจะรู้สึกโชคดีกว่าคนอื่นหรือไม่...
See full summary