Người Tình Của Sứ Thần
Người Tình Của Sứ Thần

Người Tình Của Sứ Thần

My list
Ngũ Nguyệt Đan Chủ, một người đàn bà lòng dạ cứng rắn, một con hồ ly phóng túng. Thọ 74 tuổi, sống một cuộc đời viên mãn không còn gì tiếc nuối. Thái Nghê Anh, cuối đông năm 116 đã ra đi như vậy… Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, bà phát hiện mình đã sống lại trong cơ thể một thiếu nữ. Thậm chí còn gặp...
See full summary