Nhất Đại Linh Hậu
Nhất Đại Linh Hậu

Nhất Đại Linh Hậu

My list
Linh Chỉ là một cô nhi làm nô tỳ trong hoàng cung, không quyền không thế không nơi nương tựa, ở chốn này cô chỉ như giun dế mặc người chà đạp. Tiếp cận hoàng đế là cách duy nhất để cô đạt được mục đích của mình. Nhưng lòng người trong cung sâu không thấy đáy, mỗi bước đi đều có muôn kẻ dòm ngó,...
See full summary