Những kẻ kì cục
Những kẻ kì cục

Những kẻ kì cục

My list
Những mẩu truyện không đầu không đuôi, khúc giữa thì lủng củng. Có thể diễn ra ở trái đất hoặc nơi nào đó gần giống.