Our Adventure
Our Adventure

Our Adventure

My list
Trần Việt Bắc và Đinh Quang Huy là một cặp gay, nhưng cả hai đều không được gia đình chấp thuận và bị chia cắt, để rồi phải tìm tới con đường cùng để có thể ở bên nhau. Cuối cùng tình yêu của họ cũng được Ngọc Hoàng cảm thấy. Bắc và Huy, món quà mà Ngọc Hoàng sẽ gửi đến thế giới mới, họ sẽ bắt đầu...
See full summary