Ragna
Ragna

Ragna

My list
Ragna vừa chào đời nhưng đã sớm ra đi. Để con trai mình được sống lại, cha Ragna phải đi khẩn cầu sức mạnh thần thánh, sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt, tuy nhiên đứa con mới là đứa phải gánh lấy trách nhiệm đó. Nên tiếp tục sống dưới sự nguyền rủa hay lựa chọn cái chết... ?!