Soái Phủ Thời Loạn: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta
Soái Phủ Thời Loạn: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

Soái Phủ Thời Loạn: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

My list
Nam Phong Ý vì mạng sống của mẹ mà nhất định phải gả cho Thiếu soái Tư Hữu Lương. Vào ngày thành hôn, Tư gia không tổ chức hôn lễ, không kiệu hoa, không người đưa rước, nhưng nàng vẫn tự mặc áo cưới, một mình đi bộ tới Tư gia. Ngay đêm đầu tiên trong ngôi nhà đó, chồng cô – Tư Hữu Lương, đã bắt cô...
See full summary