Sự thịnh nộ của Sói Trắng
Sự thịnh nộ của Sói Trắng

Sự thịnh nộ của Sói Trắng

My list
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mà tôi đã nghe được trong một chuyến thăm một nhà thờ Quelas Giáo ở Vương quốc Celgealia. Một câu chuyện kể về một biến cố lớn trong lịch sử của lục đại Varlaurea, mà các Sử gia đặt tên là “Sự Thịnh Nộ Của Sói Trắng”. Câu chuyện kể về một cặp...
See full summary