Thế Giới Có Tớ Và Cậu
Thế Giới Có Tớ Và Cậu

Thế Giới Có Tớ Và Cậu

My list
Thế giới này là một quả cầu trống rỗng. “Trách nhiệm ư?” Tớ…không muốn mất cậu. Đi cùng tớ nào, ta sẽ mãi bên nhau.