ละครหุ่นป้าสร้อย | The Puppet Theatre
ละครหุ่นป้าสร้อย | The Puppet Theatre

ละครหุ่นป้าสร้อย | The Puppet Theatre

My list
โรงละครหุ่นแห่งนี้จะแสดงให้เห็นจิตใจของมนุษย์โดยมีป้าสร้อยหญิงแก่ที่เบื้องหลังเต็มไปด้วยปริศนา เป็นผู้เล่าเรื่องผู้ชมคนใดก็ตามที่ได้เข้ามาในโรงละครแห่งนี้เมื่อกลับออกไปชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือน เดิมอีกต่อไป...
See full summary