Tuyệt Đỉnh
Tuyệt Đỉnh

Tuyệt Đỉnh

My list
Giả Phú Quý (thủ lĩnh) đã đặt ra mục tiêu khi mới 15 tuổi – trở thành siêu cao thủ. Vì thế, cậu không ngừng tập luyện và trải qua nhiều thử thách, cuối cùng thành lập nên bang Mục Dã tiếng tăm lừng lẫy. Cùng với việc thực hiện mục tiêu,...
See full summary