Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây

My list
Tiêu Dư An là người thừa kế của tập đoàn Tiêu thị, có cha và ông đều là những tổng tài bá đạo. Vậy nên, Dư An vừa sinh ra đã được gia tộc định sẵn con đường tương lai là nối nghiệp truyền thống gia đình, trở thành một tổng tài hoàn mỹ. Nhưng trớ trêu thay một ngày nọ, anh ta bị chẩn đoán mắc căn...
See full summary