Yển Sư
Yển Sư

Yển Sư

My list
Thế kỷ 11 trước Công nguyên, một đoàn thương buôn Tây Vực đang trên đường băng qua sa mạc,có những vị khách quá khát nước tình cờ phát hiện được ốc đảo. Trong nháy mắt,mọi thành viên trong đoàn đều bị thứ sức mạnh thần bí lôi xuống đáy hồ. Kẻ duy nhất sống sót trong đoàn là một...
See full summary