Yêu hợp ký
Yêu hợp ký

Yêu hợp ký

My list
Hợp Yêu Hiệp là một hệ thống yêu trợ liên kết với triều đình nhằm giúp dân chúng. Cơ mà... Hợp Yêu Quán này hình như có gì đó sai sai. Triều đình nói: "Lập ngay một Yêu Hiệp Quán ở Bách Đạo Minh Sơn ngay! Phải khè lũ đạo sĩ để chúng biết điều mà bớt ngông cuồng" Bách tính nói: "Yêu Hiệp Quán? Ý...
See full summary