Ẩn Thân - Trailer

Ẩn Thân - Trailer

"Ẩn Thân" - Chương trình thực tế tâm lý hóa nhân vật đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của: Lục Huy (Uni5), Quin Z (Z-Girls), Roy Nguyen (Z-Boys), Võ Điền Gia Huy, Quỳnh Anh, Liz Ngụy Thùy Linh (Lip B), Quỳnh Trang, Nhâm Phương Nam. 8 người, 8 cá tính, họ sẽ làm gì để sống sót?...
See full summary