Kế Hoạch Sống Còn Của Team Thầy Ba S1

About Kế Hoạch Sống Còn Của Team Thầy Ba S1

Kế Hoạch Sống Còn Của Team Thầy Ba là bộ movingtoon được sản xuất bởi POPS và SBTC. Theo đó, Thầy Ba sẽ cùng các thành viên của đội tuyển SBTC Esports cùng nhau vượt qua những hành trình cam go để chinh phục thế giới ảo online. Nhận lời mời trải nghiệm và review game, team Thầy Ba không ngờ rằng...
See full summary