STEM - Thế Giới Khoa Học: Vòng 2

About STEM - Thế Giới Khoa Học: Vòng 2

Stem là dự án được hợp tác giữa Samsung - Pops - Teky, một show khoa học mới mẻ hướng dẫn các bé thực hiện những dự án giúp ích trong đời sống....
See full summary